Ρομποτική χειρουργική

Επ. 01 | 11/12/17

Ρομποτική χειρουργική στον καρκίνο του Προστάτη

Ρομποτική χειρουργική στον καρκίνο του Προστάτη: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτόν, την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπισή του αλλά και για τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής προστατεκτομής.

Περισσότερα →

Επ. 01 | 11/12/17

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος – Η Ρομποτική Χειρουργική στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

Τα τελευταία 25 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των χειρουργικών προβλημάτων στους ασθενείς. Ο Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, MD, PhD, FACS, Adjunct Professor of Surgery, Ohio State University, USA, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών, Επιστημονικός Διευθυντής, Διευθυντής Γενικής, Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, μας μιλά για το «πέρασμα» της ανοιχτής χειρουργικής στη λαπαροσκοπική και αντίστοιχα, τη μετάβαση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στη ρομποτική χειρουργική.

Περισσότερα →

Επ. 01 | 11/12/17

Πλουμίδης Αντώνης – Η Ρομποτική Χειρουργική στην Ελλάδα

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών πρωτοπόρησε στην αγορά του 1ου μηχανήματος Ρομποτικής Χειρουργικής, το 2006. Ο Αντώνης Πλουμίδης, MD, PhD, FEBU, FHCS, Ουρολόγος, Διευθυντής Κέντρου Ρομποτικής και Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Ουρολογίας - Ανδρολογίας (CroLUS) του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, μιλά για τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής και την ιστορία του ρομπότ στην Ελλάδα.

Περισσότερα →

Επ. 01 | 11/12/17

Κυριάκου Γεώργιος – Ρομποτική χειρουργική & Kαρκίνος του Προστάτη

Ο Γεώργιος Κυριάκου, MD, PhD, FEBU, Ουρολόγος, Διδακτικό Μέλος IRCAD/EITS Ιατρικής Σχολής Στρασβούργου, Διευθυντής Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, μιλά για τη ρομποτική χειρουργική και την εφαρμογή της ακόμα και στον τοπικά προχωρημένο επιθετικό καρκίνο του προστάτη.

Περισσότερα →

Επ. 01 | 11/12/17

Πλουμίδης Αχιλλέας – Εκπαίδευση & Πρωτόκολλα στη ρομποτική χειρουργική

Ο Αχιλλέας Πλουμίδης, MD, BSc, MSc PhD, FEBU, Χειρουργός - Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Ρομποτικής & Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Ουρολογίας - Ανδρολογίας (CroLUS) του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, μιλά για τις συνεργασίες του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, αλλά και τη διαδικασία εκπαίδευσης νέων χειρουργών από τις έμπειρες ομάδες του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, στον τομέα της ρομποτικής χειρουργικής.

Περισσότερα →

Επ. 01 | 11/12/17

Λαμπανάρης Απόστολος – Η Ρομποτική Χειρουργική στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Τα τελευταία χρόνια στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης οι ουρολογικές ογκολογικές επεμβάσεις, με πιο συχνές αυτές που αφορούν τον καρκίνο του προστάτη, εκτελούνται ρομποτικά. Ο Απόστολος Λαμπανάρης, MD, PhD, Ουρολόγος Χειρουργός, Εκπαιδευτής Ρομποτικής Χειρουργικής (European Robotic Institute Γερμανίας), Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, μιλά για τις σύνθετες επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, με τη μέθοδο της Ρομποτικής Χειρουργικής, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Περισσότερα →