Γυναικολογία

Επ. 01 | 11/12/17

Χειρίδης Πέτρος – Ρομποτική χειρουργική & Γυναικολογική ογκολογία

Ο Πέτρος Χειρίδης, MD, PhD, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Γενικής, Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, μιλά για τα τη ρομποτική χειρουργική στη γυναικολογική ογκολογία που έχει σαν στόχο να βελτιώσει και να επαυξήσει τις χειρουργικές ικανότητες του χειρουργού προσφέροντας παράλληλα, μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή.

Περισσότερα →

Επ. 01 | 11/12/17

Σιούτας Άγγελος – Αντιμετώπιση του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας

Ο Άγγελος Σιούτας MD, PhD, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Διπλωματούχος Γυναικολογικής Χειρουργικής, Χειρουργικής Ογκολογίας, τ. Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής Karolinska University Hospital Sweden, Επιστημονικό Συνεργάτης στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, μιλά για τη ριζική τραχηλεκτομή με τη μέθοδο της ρομποτικής χειρουργικής και τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο για την αντιμετώπιση του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας.

Περισσότερα →

Επ. 01 | 11/12/17

Πάντος Γεώργιος – Χειρουργική αντιμετώπιση Καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Ο Γεώργιος Πάντος, Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, τ. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, Μέλος Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (ESGE), μιλά για την ριζική υστερεκτομή, μία επέμβαση η οποία προσφέρει εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας, υψηλά ποσοστά πενταετής πρόγνωσης και εξαιρετική ποιότητα ζωής για την ασθενή.

Περισσότερα →

Επ. 01 | 11/12/17

Μισαηλίδου Δέσποινα – Ακτινοθεραπεία & Αντιμετώπιση του Καρκίνου τραχήλου της μήτρας

Η Δέσποινα Μισαηλίδου, MD, PhD, Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, American Board of Radiology, Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, μιλά για τη σύγχρονη V mat, μια μορφή της IMRT που μας επιτρέπει να κάνουμε εξαιρετικά ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες χωρίς παρενέργειες.

Περισσότερα →