Αντιμετώπιση πόνου

Επ. 01 | 11/12/17

Βαδαλούκα Αθηνά – Ιατρείο Πόνου

Η Αθηνά Βαδαλούκα, Αν. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α, Πρόεδρος Επιτροπής Πόνου ΕΟΦ, Πρόεδρος Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Παγκοσμίου Πόνου, τ. Πρόεδρος ESRA, Διευθύντρια Κέντρου Πόνου στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, μιλά για την αντιμετώπιση του πόνου στον ασθενή, με φαρμακευτικές αγωγές αλλά και με παρεμβατικές τεχνικές.

Περισσότερα →